Văn 11

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao văn 11 Trong nền văn học hiện thực nước ta ngoài những cái tên như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng…thì cái tên Nam Cao được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá rất cao về […]