co-nguoi-than-rang-the-he-tuoi-tre-hom-nay-khong-duoc-nhu-cac-the-he-cha-anh-anh-chi-hieu-va-nghi-ve-dieu-do-nhu-the-nao
Văn 12

Có người than rằng, thế hệ tuổi trẻ hôm nay không được như các thế hệ cha anh. Anh/chị hiểu và nghĩ về điều đó như thế nào?

Loading… Có người than rằng, thế hệ tuổi trẻ hôm nay không được như các thế hệ cha anh. Anh/chị hiểu và nghĩ về điều đó như thế nào? I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Dẫn dắt vấn đề:  Nhìn về thế hệ cha anh đi trước, nhiều người tha rằng thế hệ […]