hanh-dong-dot-den-cua-nhan-vat-ngo-tu-van-trong-truyen-chuyen-chuc-phan-su-den-tan-vien-the-hien-dieu-gi
Văn 10

Hành động đốt đền của nhân vật Ngô Tử Văn trong truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên thể hiện điều gì?

Loading… Đề bài: Hành động đốt đền của nhân vật Ngô Tử Văn trong truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên thể hiện điều gì? Anh chị hãy lí giải theo hiểu biết và cảm nhận của mình. Bài tham khảo Chuyện chức phán sự đền Tản Viên  xoay quanh hành động đầy táo […]

chi-tiet-ngo-tu-van-nham-chuc-phan-su-o-den-tan-vien-co-y-nghia-gi
Văn 10

Chi tiết Ngô Tử Văn nhậm chức phán sự ở đền Tản Viên có ý nghĩa gì?

Đề bài: Trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, sau khi thắng kiện, Ngô Tử Văn được phong chức phán sự. Chi tiết Ngô Tử Văn nhậm chức phán sự ở đền Tản Viên có ý nghĩa gì? Bài tham khảo Chuyện chức phán sự đền Tản Viên xoay quanh sự việc đốt đền […]