Home » Policy

Policy

Mọi tài liệu trên website của mình đều do tự mình viết hoặc sưu tầm từ các bạn học sinh, những bài văn hay trên toàn quốc. Mọi sự copy nội dung trên website của mình đều phải ghi rõ nguồn https://kenhvan.net/.

Cảm ơn các bạn đã hợp tác.

May 9, 2015Ngọc Hạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *