hanh-dong-dot-den-cua-nhan-vat-ngo-tu-van-trong-truyen-chuyen-chuc-phan-su-den-tan-vien-the-hien-dieu-gi
Văn 10

Hành động đốt đền của nhân vật Ngô Tử Văn trong truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên thể hiện điều gì?

Loading...

Đề bài: Hành động đốt đền của nhân vật Ngô Tử Văn trong truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên thể hiện điều gì? Anh chị hãy lí giải theo hiểu biết và cảm nhận của mình.

Bài tham khảo

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên  xoay quanh hành động đầy táo bạo của Ngô Tử Văn – châm lửa đốt đền. Hành động tưởng chừng như ngông cuồng, mạo phạm thần linh này thực chất được xuất phát từ tấm lòng chính trực, từ sự bất bình trước thế lực đen tối và mong muốn bảo vệ bình yên cho cuộc sống của người dân.

Hành động đốt đền của nhân vật Ngô Tử Văn để ngăn cản cái xấu hoành hành, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Hành động này được xuất phát từ ý thức rõ ràng “Thấy sự gian tà thì không chịu được”, nghĩa là mục đích của Tử Văn hoàn toàn chính đáng, không phải do ngông cuồng hay cố ý mạo phạm đến thần linh.

Qua lời giới thiệu của Nguyễn Dữ về nguồn gốc, tính cách cũng như nguyên nhân đốt đền của Tử Văn, ta thấy được những nét tính cách đáng quý: khẳng khái, cương trực, nóng nảy, bất bình trước cái xấu xa. Hành động đốt đền, vạch tội tên tướng giặc họ Thôi trước mặt Diêm Vương đã thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ.

Qua tình tiết đốt đền của Ngô Tử Văn, tác giả Nguyễn Dữ không chỉ có cơ sở xây dựng và phát triển diễn biến của mạch truyện mà qua đó thể hiện nhiều ý nghĩa sâu sắc, không chỉ vạch trần tội ác, cái xấu xa của giặc ngoại xâm mà còn thể hiện niềm tin vào sức mạnh của chính nghĩa, công lí.

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *