chi-tiet-ngo-tu-van-nham-chuc-phan-su-o-den-tan-vien-co-y-nghia-gi
Văn 10

Chi tiết Ngô Tử Văn nhậm chức phán sự ở đền Tản Viên có ý nghĩa gì?

Loading...

Đề bài: Trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, sau khi thắng kiện, Ngô Tử Văn được phong chức phán sự. Chi tiết Ngô Tử Văn nhậm chức phán sự ở đền Tản Viên có ý nghĩa gì?

Bài tham khảo

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên xoay quanh sự việc đốt đền của Ngô Tử Văn và vụ kiện đầy căng thẳng của Tử Văn với tên bách hộ họ Thôi. Kết thúc tác phẩm, Ngô Tử Văn đã giành chiến thắng, buộc tên tướng giặc phải nhận tội và chấp nhận hình phạt. Ngô Tử Văn không chỉ được sống lại mà còn được Diêm Vương phong chức phán sự đền Tản Viên.

chi-tiet-ngo-tu-van-nham-chuc-phan-su-o-den-tan-vien-co-y-nghia-gi
Chi tiết Ngô Tử Văn nhậm chức phán sự ở đền Tản Viên có ý nghĩa gì?

Phán sự là chức quan chuyên xem xét, phân xử các vụ kiện tụng, làm công việc hỗ trợ cho việc xử án. Nói cách khác đây là chức quan thực hiện công lí. Không phải ngẫu nhiên mà Ngô Tử Văn được nhậm chức phán sự. Tử Văn được Thổ Thần tiến cử với Diêm Vương nhậm chức nhần vì chàng đã dũng cảm đấu tranh với cái ác, bảo vệ công lí, thậm chí ngay cả khi cái chết đe dọa.

Việc Ngô Tử Văn nhậm chức phán sự đền Tản Viên không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho sự chính nghĩa của mình mà còn có ý nghĩa khích lệ to lớn cho những người đời sau, khuyến khích tinh thần dũng cảm, ý thức đấu tranh với cái ác, cái xấu để bảo vệ công lí. Hình ảnh của Ngô Tử Văn cuối tác phẩm đã thể hiện rõ nét điều đó.

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *