Văn 6

Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc xong truyện “Lợn cưới, áo mới”.

Văn học dân gian Việt Nam với nhiều thể loại: ngụ ngôn, vè, câu đố, ca dao, dân ca… Trong đó truyện cười chiếm số lượng không nhỏ, có truyện cười để mua vui, có truyện cười để khuyên răn, dạy bảo… “Lợn cưới, áo mới” là truyện cười để mua vui nhưng cũng để […]