Văn 12

Phân tích nghịch lí trong truyện Chiếc thuyền ngoài xa

Nghịch lí trong truyện Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Nguyễn Minh Châu là người “mở đường tinh anh nhất” của nền văn học thời kì đổi mới. Truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa là một trong những truyện ngắn đặc sắc nhất của ông. Truyện được sáng tác vào tháng 8-1983. Không […]