Văn 12

Phân tích nhân vật Tràng trong Vợ nhặt của Kim Lân

Loading… Phân tích nhân vật Tràng trong Vợ nhặt của Kim Lân ngữ văn 12 Viết về người nông dân không phải là đề tài mới hay hiếm gặp mà nó nhiều nhan nhản. Cái cốt của một tác phẩm có thành công với đề tài này hay không là do sức hấp dẫn của […]

Phân tích đoạn trích Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ

Phân tích hình tượng Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

Phân tích nghịch lí trong truyện Chiếc thuyền ngoài xa